Reglementen

Reglementen

Wedstrijdreglement voor de clubcompetitie

 1. De maximale speelduur is 1 (één) uur.
 2. De wedstrijd wordt op de ingeroosterde tijd gespeeld. Mocht een speler niet kunnen, dan regelt diegene zelf een nieuwe datum en geeft dit door aan medespelers en bestuur.
 3. Er worden geen sets maar games gespeeld.
 4. Er kan dus zo een eindstand ontstaan van bijvoorbeeld 19-10 of 8-8.
 5. De winnaar krijgt 2 (twee) punten.
 6. Bij een gelijkspel krijgen beide spelers 1 (één) punt.
 7. De eindstand moet worden genoteerd op de scorelijst op de baan.
 8. De uitspelende speler(s) wint de wedstrijd met 5-0 tenzij de thuisspelende speler(s) kan aantonen dat de wedstrijd niet is gespeeld vanwege de uitspelende speler(s). (Thuisspelend is eerstgenoemde speler.)
 9. Er kan dan een competitieoverzicht worden gemaakt.
 10. Er moet na iedere wedstrijd worden gesleept.
 11. De sleeptijd valt binnen de speelduur.
 12. Bij dubbelpartijen per koppel contact opnemen, verder als boven genoemd.
 13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

De puntentelling voor de eindstand

 1. Als eerste worden de gewonnen wedstrijdpunten opgeteld.
 2. Bij winst 2 (twee) punten, bij gelijkspel 1 (één) punt en bij verlies 0 (nul) punten.
 3. Blijkt aan het eind van de competitie de eindstand gelijk te zijn tussen de spelers, dan wordt gekeken naar de games.
 4. De gewonnen games worden bij elkaar opgeteld, daarvan worden de verloren games afgetrokken.
 5. De stand die overblijft is de eindstand, zodat er uiteindelijk een winnaar kan worden aangewezen.
 6. Dit geldt voor elke poule en plaats.
 7. De standen worden in de Nijs Beetster vermeld.

Baanreglement

 1. Het dragen van tennisschoenen of gelijkwaardig schoeisel is verplicht.
  Hier zal scherp op worden gelet, dikke ribbels onder de zool is funest voor de baan.
 2. Een spelperiode begint op ieder heel uur (inclusief slepen).
  Na 1 keer te hebben gespeeld dient men voorrang te geven aan hen die gekomen zijn en nog niet hebben gespeeld, men mag ook niet meer afhangen voor dezelfde dag.
 3. Er kan slechts voor één periode van een uur per dag/per baan worden besproken.
 4. Zaterdagochtend worden de labels eraf gehaald. Vanaf 09.00 uur kunnen de banen weer bespeeld worden.
  Het vooruit bespreken kan alleen door de labels van beide spelers op te hangen. (Bij dubbelspel dus 4 labels.)
 5. Is een baan besproken op een tijdstip en komt men niet opdagen dan heeft een ander na 10 minuten het recht om de baan te gebruiken.
  De eerdere baanbespreking voor dat uur vervalt dan.
 6. Toernooi, les, competitie, clubtoernooi en besproken tijden hebben allen voorrang op vrij tennissen.
 7. Na elke speeltijd dient er gesleept te worden. Bij constatering van losliggende lijnen en/of andere schade dient men dit zo snel mogelijk aan het bestuur of baancommissie te melden.
 8. Leden worden geacht kennis te hebben genomen van het baanreglement alvorens te gaan tennissen.
  Men wordt ook geacht er zich aan te houden.
 9. De vereniging kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor enig geleden schade of bekomen letsel van aanwezigen op of rond de baan.
  Evenmin is zij aansprakelijk voor geleden letsel gedurende de reizen naar andere plaatsen en het spelen van wedstrijden aldaar.
 10. Het meenemen van introducés is toegestaan, mits van te voren een toegangskaart of strippenkaart is gekocht. [zie hier] De kaart moet op het juiste tijdstip hangen waarop je wilt tennissen.
 11. Bij gebruik van de lichtinstallatie kan men de gebruiksaanwijzing op de tennisbaan raadplegen.
 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Tennissen in Opsterland